Makine

Makine sektörü katma değer yaratan, teknolojik yeniliklerle birlikte sürekli gelişen, geniş yan sanayi ağına sahip olan, ülkedeki istihdama ve ihracata katkı sağlayan bir sektördür.

 

İmalat sanayi içerisinde kayda değer bir önemi olan makine sektörünün özellikle gelişmiş ülkelerin ihracatında yüksek pay sahibi olduğu görülmektedir.

Makine imalat sanayi dünyada sanayileşmenin itici gücü olmuştur. Günümüze gelindiğinde ise kendi üretim ve ürün teknolojilerine sahip olan ülkeler makine imalat sanayide öncü konumdadır. Bu nedenle sanayinin gelişimi ve rekabet gücünün arttırılması konusunda ülkeler kendi üretim ve teknolojilerini geliştirme çabasındadır. Sanayi, tarım ve hizmet dallarını rekabetçi kılan teknolojileri de genel ve özel maksatlı bu düzenekleri tasarlayıp üreten makina imalat sektörü sağlar. Bir ülkenin bilgi üretmedeki, bilimdeki gücü ne kadar gelişmişse, makineleri de o kadar ileri teknolojili olur.

 

Makine sektörü; “İş Makineleri”, “Takım Tezgâhları”, “Tarım Makineleri”, “Motor, Aksam ve Parçaları”, “Klima ve Soğutma Makineleri”, “İnşaat ve Madencilikte Kullanılan Makineler”, “Pompa, Kompresör”, “Etiketleme, Ambalaj Makineleri”, “Santrifüjler”, “Kaldırma, Elleçleme, Yükleme, Boşaltma Makineleri”, “Baskı Makineleri”, “Dokuma Makineleri”, “Elektrik Teçhizatı İmalatı” alt sektörleri ile imalat sanayinin hemen hemen bütün sektörlerine girdi yaratmaktadır.

Makina imalat sanayi, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizin sanayileşmesinin de itici gücüdür ve gelecekte de ülkemizin gelişiminin temel taşı olacaktır. Türk makina sanayi 1990 yılından bu yana yaklaşık %20 oranında yıllık büyüme oranı göstermiştir. Birçok ülkede olduğu gibi, Türkiye’de de makina imalatçılarının büyük çoğunluğu KOBİ niteliğinde olup, bu yapı değişen ekonomik koşullara ve teknolojik gelişmelere karşı daha esnek ve hızlı cevap verme imkânı sağlamaktadır.

Download Alanı

BAŞARILI PROJELER İLE UZUN VADELİ BİR ORTAKLIK KURALIM.