Kimya, Plastik ve Kauçuk

Kimya, Plastik ve Kauçuk sektörü, sanayi doğal veya sentetik hammaddeleri kullanıp diğer imalat sektörlerinin ve tüketicinin ihtiyacını karşılamak üzere üretim ve değişim yapan bir sektördür.
Kimya sektörü petrol, doğal gaz, hava, su, mineraller ve metaller gibi hammaddeleri 70 binin üzerinde farklı ürüne dönüştürerek hemen her sektöre girdi sağlayan, ülkelerin sanayilerinin gelişimi için kilit öneme sahip bir sektördür. Kimya sektörü üretiminin yaklaşık yüzde 77’si kimya ve diğer sektörlerde ham madde olarak kullanılmakta, ancak yüzde 23’lük bir kısmı tüketicilere satılabilecek nihai ürünlerden oluşmaktadır. Ayrıca, kimya sanayi diğer sanayi kolları üzerinde sürükleyici etkiye sahiptir. Kimya sanayinde sağlanan gelişmelerin ve yeni geliştirilen ürünlerin diğer sanayi kolları üzerinde olumlu, bazen de devrim niteliğinde etkisi olmaktadır.

Plastik ve Kauçuk Sektörü, Plastik Sanayi tarımdan savunma sanayine, giyimden otomotive kadar çok farklı yapıdaki sanayilere girdi sağlayan ve genel olarak ara malı üreten bir sektör niteliğindedir. Ara malı yanında ürettiği nihai ürünlerle günlük yaşamı kolaylaştıran bir rol oynamaktadır. Başta dayanıklı tüketim malları, otomotiv ve elektronik olmak üzere imalat sanayi yanında ambalaj malzemeleri vb. ürünlerle hizmet sektörünün de çok önemli tedarikçisi konumundadır.

 

Kimya, Plastik ve Kauçuk sektöründe AR-GE yatırımları büyük önem arz etmektedir. Özellikle nanoteknoloji ve elektronik (devre tasarım ve yapımı) tekniklerinin plastik materyal ve üretim süreçleriyle eklemlenmesi çığır açacak yeni ürün inovasyonlarına yol açabilecek niteliktedir. Örneğin, silikon yerine nano chip’lerde plastik türevlerinin kullanılması, akıllı telefon ekranlarının yine plastik türevleriyle kaplanması şimdiden hayata geçirilen yeniliklerdendir. Nanoteknoloji ile geliştirilen termoplastikleri sabit disklerden, otomotiv aksamlarına dek pek çok alanda kullanılabilecektir. Yine nano-kompozit plastik köpükler yalıtım malzemelerinden kahve ve çay bardaklarına, çocuk bezlerinden ambalaj malzemelerine kadar geniş bir yelpazede değerlendirilebilecektir.

Ekonomimize ve diğer sektörlere önemli katkı veren sektörün öncelikli sorunu hammaddedeki yerli üretimin yetersiz oluşudur. Kimya sektörü gerek hammadde gerek teknoloji olarak büyük ölçüde ithalata bağımlıdır. Sektörün gelişimi için yeni ve modern teknoloji ile sermaye yoğun üretime ve dolayısıyla büyük ölçekli yatırımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye petrokimya piyasası, Çin ve Hindistan’dan sonra dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından biridir. Plastik endüstrisi, petrokimya sanayinin bir alt grubu olarak girdisinin %90’ını bu sektörden sağlamaktadır. Ancak ülkemizde plastik hammaddelerinde yerli üretim yetersizdir. Bu nedenle sektör hammadde açısından %87 oranında dışa bağımlıdır. Yerli üretim ihtiyacın yalnızca %13’ünü karşılayacak seviyededir.

Download Alanı

BAŞARILI PROJELER İLE UZUN VADELİ BİR ORTAKLIK KURALIM.