İnşaat ve Yapı Malzemeleri

İnşaat ve yapı malzemeleri sektörü, kendisine bağlı 200’den fazla alt sektörün ürettiği mal ve hizmete talep yaratan konumda olup, bu yaygın etki, sektörün “ekonominin lokomotifi” olma vasfının en temel göstergesidir. İngiltere’de yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, ortalama yeni bir evde 150 farklı meslek kolunu ilgilendiren 23.000 parça bulunmaktadır.

İnşaat sektörü ekonomik büyümenin yüksek olduğu dönemlerde, ekonomik büyümenin üzerinde bir performans sergileyen, ekonomik yavaşlama dönemlerinde ise diğer sektörlere kıyasla daha hızlı bir tempoda küçülebilen bir yapıya sahiptir. 2017 yılında küresel büyüme %3,1 düzeyinde gerçekleşirken, inşaat sektöründe büyüme % 3,8 seviyesinde olmuş, 2018 yılında küresel büyüme ise %3 iken, inşaat sektöründe büyüme % 3,2 ile küresel büyümenin üstünde gerçekleşmiştir. İnşaat sektörünün 2018 yılında küresel ekonomiden aldığı pay %15 düzeyinde gerçekleşmiştir. 2025 itibarıyla sektörün ekonomideki payının gelişmekte olan ülkelerde %17, gelişmiş ülkelerde ise %10 düzeyinde olacağı tahmin edilmektedir.

  • Dünya
  • 2018 Küresel Ekonomiden Aldığı Pay (%15)

Türkiye’de inşaat sektörü ekonomik büyümeye destek veren en önemli sektörlerin başında gelmektedir. İnşaat sektörü kendisine girdi sağlayan birçok alt sektörün gelişimine katkıda bulunmakta ve ülkenin istihdam yaratma kapasitesini önemli ölçüde etkilemektedir. Hükümet politikaları, ekonomik ve siyasi kararlar ile yurtdışı piyasalarda yaşanan gelişmelerin ise sektörü doğrudan etkilediği görülmektedir.

 

Yapı Malzemeleri Sektörü, yapı malzemeleri sektöründe yaşanan gelişmeleri yakından takip etmek ve plan, program ve strateji geliştirme çalışmalarına altlık oluşturmak amacıyla hazırlanmış olup Türkiye ve dünyada ki yapı malzemeleri sanayiini mercek altına almaktadır.

 

Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede olduğu gibi, gerek inşaat sektörü ve gerekse yapı malzemeleri sektörü yarattığı katma değer ve istihdam açısından Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden birisi olmuştur ve olmayı sürdürecektir. Mevcut risklerini azaltabilmesi için yüksek oranlı ve istikrarlı büyüme hedefi her zamankinden fazla olan Türkiye ekonomisi için, inşaat sektörü ile yapı malzemeleri sektörünün önemi daha da artacaktır.

Download Alanı

BAŞARILI PROJELER İLE UZUN VADELİ BİR ORTAKLIK KURALIM.